Sociaal, commercieel en energie!

Misschien heb je het al gezien op onze Facebook pagina, maandag 3 april hebben we een creatieve sessie gehad voor het concretiseren van alle ideeën, maar ook wat de Krachtcentrale zou moeten zijn en wat voor activiteiten er moeten gaan plaatsvinden. Ideeën als de oploskoffie, een stand up en een lichtstraat kwamen naar voren. 

De vraag: Wat is de krachtcentrale nu eigenlijk, hebben we ook in de creatieve sessie beantwoord. “Leverancier van ondernemerschap en noaberschap.” Johann van der Geest, “Sociaal, commercieel en energie.” Nico Kranenburg. Een plek waar er hard gewerkt wordt: de klimplek, waar verbindingen gelegd worden maar waar er ook ontspannen mag worden: ‘een hangplek voor de ondernemer en de ondernemende burger’.

Marcella is druk bezig de concepten te concretiseren en te verdiepen. Het plan begint er langzamerhand te komen. Dit zal gepresenteerd worden op 1 mei. De dag van de arbeid.

 

Er is daarnaast ook contact gelegd met de Hanze Hogeschool. Via Jan Veuger gaan er 3 studenten op nog concretere vragen als de financiën of hoe gaan we met de Krachtcentrale energiesysteem 2.0 worden, beantwoorden.

Sociaal ondernemen, een belangrijke pijler binnen de Krachtcentrale. We dragen graag ons steentje bij aan minder uitstoot, een vitalere leefomgeving en ondernemerschap voor iedereen. Op 1 mei zal het plan gepresenteerd worden en zal de 3e meetup alweer plaatsvinden. We zien je graag daar! Tijd en plaats zal nog duidelijk worden, hou de Facebook en de Website in de gaten!

Je kan natuurlijk altijd even mailen voor meer informatie  info@dekrachtcentralehoogkerk.nl