Icnetworks

Wie/wat we zijn

IcNetworks is een initiatief van Albert-Jan Abma

Officiële naam: Internet Connected Networks


Ic: bezieling

Ic staat voor inspiratie en bezieling. IcNetworks betekent daarom ‘bezielde netwerken’.

I: individu

We vragen jou als professional om in verbinding te staan met je diepste zelf.

c: connect

Jij kunt je verbinden met één of meerdere van onze innovatieplatforms (netwerken). Bv Sterk Hoogkerk

Networks

Bezielde netwerken vormen in onze ogen de basis van duurzame systeeminnovatie.